Varbergs Idrottshistoriska Förenings Styrelse

Ordförande

Bo Eierborg
E-post - boeierborg@outlook.com
Telefon - 0727 22 29 63
Bo har ett allmänt idrottsintresse, dock främst ishockey med en förbundsdomarkarriär bakom sig. Jakt och friluftsliv är ett annat stort intresse och tar gärna båten ut i västerhavet. Bo valdes till ordförande på årsmötet 2023.

Kassör

Jan Nilsson
E-post - jh.nilsson.varberg@telia.com
Telefon - 0702-92 89 18
Jans stora intresse är orientering och FK Friskus - och att hålla god ordning på våra finanser. Jan är även motorintresserad och har medverkat med flera motorartiklar i årsboken. I styrelsen sedan 20XX

Sekreterare

Bengt Gabrielsson
E-post
- bengt.gabrielsson@hotmail.com

Telefon - 072 - 308 88 27
Bengt blev invald i styrelsen våren 2019 och har en gedigen föreningsbakgrund. Medarbetare i Varbergsidrotten.

Ledamöter

Errol Flysjö
E-post - errol.flysjo@telia.com
Telefon - 0730-688 530

Errol valdes till hedersordförande på årsmötet 2023, då han avgick som ordförande. Errol arbetar dock vidare i styrelsen som vice ordförande. Errol är en stor fotbollsfantast och laget i hans hjärta är Varbergs BoIS. Errol har särskilt engagerat sig i årsboken "Varbergsidrotten" samt i Idrottscaféet. Errol var även ansvarig för bokverket Varbergsfotbollen.

Gösta Johnsson
E-post - gosta.johnsson@live.se
Telefon - 070-332 20 70
Gösta blev invald i styrelsen 2022.

Anders Johansson
E-post -
Telefon -
Anders är intresserad av all idrott men fotboll ligger närmast hjärtat och speciellt IF Elfsborg.

Alf-Åke Börjesson
E-post - vg97tarno@hotmail.com
Telefon -  076-217 43 06
Alf-Åke, en pensionerad fiskare från läjet, spelade fotboll på lägre nivå när han var ung, varit ledare fotboll i innebandy på läjet, och har stort idrottsintresse, framförallt fotboll å handboll.

Kontakta styrelsen

GDPR. VIHF följer riktlinjerna för EUs nya General Data Protection Regulation (GDPR), som innehåller många förändringar på hur personuppgifter får hanteras jämfört med den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.