Varbergs Idrottshistoriska Förenings styrelse


Ordförande

Bo Eierborg
E-post - boeierborg@outlook.com

Telefon - 0727 22 29 63
Bo har ett allmänt idrottsintresse, dock främst ishockey med en förbundsdomarkarriär bakom sig. Jakt och friluftsliv är ett annat stort intresse och tar gärna båten ut i västerhavet. Bo valdes till ordförande på årsmötet 2023.

Kassör

Jan Nilsson
E-post - jh.nilsson.varberg@telia.com
Telefon - 0702-92 89 18
Jans stora intresse är orientering och FK Friskus - och att hålla god ordning på våra finanser. Jan är även motorintresserad och har medverkat med flera motorartiklar i årsboken. I styrelsen sedan 20XX

Ledamöter

Errol Flysjö
E-post - errol.flysjo@telia.com
Telefon - 0730-688 530

Errol valdes till hedersordförande på årsmötet 2023, då han avgick som ordförande. Errol arbetar dock vidare i styrelsen som vice ordförande. Errol är en stor fotbollsfantast och laget i hans hjärta är Varbergs BoIS. Errol har särskilt engagerat sig i årsboken "Varbergsidrotten" samt i Idrottscaféet. Errol var även ansvarig för bokverket Varbergsfotbollen.

Håkan Magnusson
E-post -hakmag@telia.com
Telefon - 070-591 11 63
Håkan är en gedigen föreningsmänniska och bland annat ordförande i Varbergs GIF. Ett intressant tillskott till vår förening. Invald i styrelsen 2017.

James Johansson
E-post - james@mediamail.mu
Telefon - 070-699 25 97
James blev invald i styrelsen 2020 och han vurmar speciellt för GIF och har ett allmänt idrottsintresse.
Gösta Johnsson
E-post - gosta.johnsson@live.se
Telefon - 070-332 20 70
Gösta blev invald i styrelsen 2022.
Bengt Gabrielsson

E-post - bengt.gabrielsson@hotmail.com
Telefon - 072 - 308 88 27
Bengt blev invald i styrelsen våren 2019 och har en gedigen föreningsbakgrund. Medarbetare i Varbergsidrotten.

Kontakta styrelsen

GDPR. VIHF följer riktlinjerna för EUs nya General Data Protection Regulation (GDPR), som innehåller många förändringar på hur personuppgifter får hanteras jämfört med den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.