Kontakta föreningen

Varbergs Idrottshistoriska Förening bildades 1998. VIHF är en ideell förening och vi har i dagsläget ingen anställd kanslipersonal. 

Varbergs Idrottshistoriska Förenings organisationsnummer är 849600-8478 

Varbergs Idrottshistoriska Förenings bankgironummer är 5060 - 9510 

Styrelsemedlemmarna når du enklast via mail eller telefonsamtal, se Om föreningen/styrelse.


För adressuppgifter till föreningens ordförande, sekreterare och kassör samt telefonnummer och mailadress till hela styrelsen, se

"Om föreningen/styrelse"


GDPR. VIHF följer riktlinjerna för EUs nya General Data Protection Regulation (GDPR), som innehåller många förändringar på hur personuppgifter får hanteras jämfört med den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018..