Historik 1998-2015

Varbergs Idrottshistoriska Förening bildades 26 mars 1998 vid ett möte i Monarkrestaurangen (18 deltagare). Till föreningens förste ordförande valdes Lars B. Donaldsson (som följdriktigt har medlemsnummer 1). Kassör blev Arne Johansson och sekreterare John Bäckevik. Ledamöter var Roland Svensson och Stig Larsson med Sven Apelqvist och Stig Nilsson som suppleanter.

Föreningen hyr sedan starten en källarlokal på Östra Vallgatan, där föreningens tillgångar förvaras i väntan på en bättre och mer lämpad lokal. 24 oktober 1999 ordnades en bussresa till Idrottsmuséet i Kviberg, Göteborg och den allsvenska matchen ÖIS-Norrköping. Det var ett uppskattat inslag med ett trettiotal deltagare.

På årsmötet 2000 valdes Liss Bossmark till föreningens ordförande och på den posten stannade han ända tills våren 2010 då sjukdom hindrade honom att fortsätta som ordförande. Errol Flysjö, då vice ordförande, övertog som ordförande och Errol blev även vald till föreningens ordförande 2011 och 2012.

När Liss Bossmark blev ordförande startade VIHFs produktion av skrifter och utställningar. Den första skriften var Påskbergsvallen 75 år (2000), sedan kom Varbergs idrottsunder 1945-53 (2003) och Åkulla - från IDYLL till SPORT och TURISM  (2006). När Monark fyllde år passade Liss och VIHF på att ge ut Monark 100 år - Färg, Fest & Framgångar (2008).

VIHF hade under många år hjälp av duktiga kanslister. De första åren var det Sune Larsson, sedan kom Stefan Larsson och Elwy Åkesson. Därigenom fick föreningen möjlighet att tillverka förnämliga utställningar, den första var Varbergs Idrottsunder i Lottatstugan 7-13 april 2003. Den följdes av Legendariska Idrottsmiljöer på Cykelmuséet samma år. När Sparbankshallen öppnades 2004 var VIHF på plats med idrottsfilmer och med en presentation av Varbergsfotbollen under 100 år.

VIHF etablerade tidigt ett givande samarbete med SISU och många av utställningarna som började i Sparbankshallen turnerade sedan i kommunen genom SISUs försorg. Det har varit skärmutställningar om Segel & Båtsport, Brottning - 100 år i Varberg, Bordtennis i Varberg - 1920 till 2005, Cykelstaden Varberg, Monark 100 år 1908 - 2008 samt om simning och friidrott (förutom de redan nämnda om fotbollen och Varbergs idrottsunder).

Under 2011 försvann vår kanslisthjälp och därmed även möjligheterna att framställa skärmutställningar - det blev istället arbetet med årsboken och idrottscaféet som prioriterades. Årsboken Varbergsidrotten kom ut första gången i december 2010 och har sedan dess årligen utkommit med en skildring dels av den aktuella idrotten men även en mängd historiska artiklar. 

Under 2012 startades ännu ett bokprojekt - VIHF skall försöka skildra fotbollens historia i Varbergs kommun. En stor satsning som VIHF hoppades klara av med hjälp av intresserade medlemmars assistans och det gjorde man! Boken blev färdig 2015! Redaktionen bestod av tio personer och ses på bilden nedan. Bakre raden fr v Hans-Eric Bengtsson, Jan Enarsson, Kent Pettersson, Kenneth Karlsson och Ronald Johansson. Främre raden fr v Jan Svensson, Gösta Börjesson, Bengt-Åke Bengtsson, Sven Bastholm och Errol Flysjö.  FOTO: Jan Nilsson