Ledare i "Varbergsidrotten 2018"
Idrottsmuseet är öppnat

Måndagen den 26 mars öppnades vårt idrottsmuseum officiellt. Bandet klipptes av vår förre ordförande, hedersmedlemmen Liss Bossmark, och det var ett idrottshistoriskt ögonblick för Varberg. Nu har även Varberg ett idrottsmuseum. Det hade varit smygpremiär och öppet hus lördag-söndag med stor tillströmning av besökare, drygt tvåhundra på lördagen och ett hundratal på söndagen. En klar indikation på att ett idrottsmuseum var efterlängtat.
Driften av Idrottsmuseet ställer nya krav på styrelsen, som gärna ser att fler engagerar sig i skötseln av museet. I höst har museet varit öppet onsdagar 16-19, jämna veckor (efter Idrottscaféet). Det är en grannlaga uppgift att presentera våra föremål på ett tilltalande och tydligt sätt och vi jobbar ständigt med att förbättra utställningen. Dokumentationen av föremålen är viktig.
Vi har redan haft flera besök av grupper (upp till 25-30 personer får plats) i vårt Idrottsmuseum och det är något som vi tror mycket på och gärna vill utveckla ytterligare. I månadsskiftet september-oktober blev det klart med vår tillgång till SCIFs Filmarkiv, samma som finns på Riksidrottsmuseet. Som bonus har vi även tillgång till alla Jens Linds förnämliga program Stopptid. Vid en visning av vårt Idrottsmuseum för en grupp kan vi skräddarsy arrangemanget och visa filmer efter gruppens önskemål!
Även dokumentationen av bilder och filmer är viktig och vi hoppas att kunna skanna in våra bilder för att de skall bli tillgängliga för alla. Arbetsuppgifter i Idrottsmuseet saknas inte och det är en väldigt stimulerande uppgift att försöka få vårt Idrottsmuseum så bra som möjligt. Det kommer att ta tid att få allt så som vi vill ha det men vi jobbar på efter bästa förmåga.
Ni är hjärtligt välkomna att besöka vårt Idrottsmuseum och komma med synpunkter på vårt arbete.

Errol Flysjö, ordförande Varbergs Idrottshistoriska Förening

Ledare i "Varbergsidrotten 2017"

Idrottshistoriskt museum

Nu har vi fått en ny lokal och det inspirerar oss alla till fortsatt arbete i vår förening. Lokalen ligger på Bandholtzgatan 31, ingång från gatan (mitt emot Ryttargången), en halvtrappa ner. Det är en stor lokal på drygt 150 kvadratmeter som vi nu försöker få så trevlig och funktionell som möjligt. Vi ska få plats med ett museum som speglar Varbergs idrottshistoria samt utrymmen att träffas och umgås i. Vi kommer att ha idrottslitteratur, såväl böcker som tidningar, och vi ska få plats med vårt arkiv och med referenslitteratur. Det är en utmaning att få med allt vi vill och även få det praktiskt och trevligt. Vi gör så gott vi kan och styrelsen tar gärna emot synpunkter på hur vår lokal ska användas.

Vi hoppas att lokalen blir en mötesplats för våra medlemmar och ser fram emot att där träffas, fika, läsa och diskutera. Vi blir stadigt fler medlemmar i föreningen och det är inspirerande. Vår strävan är att fortsätta dokumentera Varbergsidrotten efter bästa förmåga och vi hoppas att fler och fler frivilliga hjälper till. I årets upplaga av Varbergsidrotten har vi fått hjälp från bland annat ridsporten. Även Kenth Andreasson, tidigare journalist på bland annat GT och GP, har hjälpt oss med en artikel om Trönninge BK, som fyller femtio år i år.  

Detta är åttonde årgången  av Varbergsidrotten, som vi i Varbergs Idrotts-historiska Förening började ge ut 2010. Boken är även i år på 300 sidor och det känns som ett lagom stort format. Vi hoppas att vårt samarbete med kommunens olika idrottsföreningar skall fördjupas ytterligare kommande år - till glädje för alla parter.
 
Från och med 2018 höjs vår medlemsavgift till 200:- för att  kunna täcka de ökade lokalkostnaderna och ändå behålla en stabil ekonomisk grund. Men vi kommer också att erbjuda medlemmarna mer för medlemsavgiften. Årsboken om Varbergsidrotten kommer från och med 2018 att ingå i medlemsavgiften. Framtiden är intressant för Varbergs Idrottshistoriska Förening och jag hoppas att vi kommer att bli ännu fler som aktivt följer utvecklingen. Närmast gäller att skapa ett trivsamt och funktionellt idrottshistoriskt museum som blir en trevlig mötesplats för oss alla.
                                Errol Flysjö, ordförande Varbergs Idrottshistoriska Förening

Ledare i "Varbergsidrotten 2016"

Glädjande utveckling

Vår förening bildades 1998 och står starkare än någonsin. Vårt stora bokprojekt “Varbergsfotbollen” har fått mycket lovord och det är roligt. Undertecknad blev till och med uppmärksammad av Varbergs Kommun och tilldelad hedersplakett inom områdena idrott och fritid för “sitt arbete med att dokumentera och levandegöra Varbergsidrottens historia. Errol Flysjö har genom sitt hängivna arbete bidragit till att sätta ljuset lika mycket på idrottens kulturhistoriska som på dess sportsliga värde”. Ett pris som jag aldrig kunnat få utan allt det stöd och all den uppmuntran jag fått från medarbetare, medlemmar och idrottsvänner och jag känner att priset är förknippat med Varbergs Idrottshistoriska Förening och det arbete vi alla lägger ner för att försöka dokumentera Varbergsidrotten. En glädjande utveckling för föreningen och det inspirerar oss alla till fortsatt arbete.
Vi hade under året vårt hundrade idrottscafé (se mer i specialartikeln på sidorna 298-299) och våra idrottscaféer blir allt populärare. Det hundrade idrottscaféet hade vi i Sparbankshallen, annars brukar vi vara i IOGT-lokalen på Prästgatan. Vi har haft en glädjande utveckling med allt fler besökare och vi ser ljust på framtiden för vårt idrottscafé.
Antalet medlemmar är stadigt stigande och vi är nu, i början på november 2016, 380 medlemmar. En glädjande utveckling och jag tror att medlemsantalet kommer att fortsätta att öka. Vi i föreningen gör vad vi kan för att våra medlemmar skall få valuta för sina pengar och jag har ännu inte hört några missnöjda röster.
Vi hoppas att kunna presentera en ny klubblokal för våra medlemmar i början av 2017, om allt går som vi hoppas och tror, och det vore verkligen en glädjande utveckling jämfört med de lokaler vi har i dagsläget.
En glädjande utveckling har det också varit för vårt speciella skötebarn, vår årsbok “Varbergsidrotten”. Detta är sjunde årsboken som vi i Varbergs Idrottshistoriska Förening ger ut. I årets upplaga är det litet mer av den aktuella idrotten - och lika mycket av de historiska berättelserna. Boken har nu blivit ännu tjockare och i år är det 300 sidor totalt. Vi har också blivit fler som arbetar med att dokumentera den aktuella idrotten, en glädjande utveckling, och jag hoppas att vårt samarbete med kommunens olika idrottsföreningar skall fördjupas ytterligare kommande år - till glädje för alla parter.

                                            Errol Flysjö, ordförande Varbergs Idrottshistoriska Förening


Ledare i "Varbergsidrotten 2015"
Det har varit mycket

Detta är sjätte årsboken som vi i Varbergs Idrottshistoriska Förening ger ut. I årets upplaga är det litet mer av den aktuella idrotten - och lite mindre av de historiska berättelserna, men boken har blivit ytterligare tolv sidor tjockare, i år är det 276 sidor totalt. Vi försöker dokumentera den aktuella idrotten och hoppas att vårt samarbete med kommunens olika idrottsföreningar skall fördjupas ytterligare kommande år - till glädje för båda parter.

Det  mesta av vår  kraft under året har lagts på bokprojektet “Varbergsfotbollen”. I november var boken klar. Den innehåller 560 sidor i A4-storlek, inbunden och med en upplaga på två tusen böcker. Det är den största satsning vi gjort i VIHF och vi hoppas, och tror, att “Varbergsfotbollen” kommer att mottagas väl av alla idrottsintresserade varbergare. Boken är en kulturskatt, bland annat med tanke på de nästan tusen fina fotbollsbilder som den innehåller. En bok som är ett måste för alla idrottsintresserade.

Även i år har vi delat ut ett stipendium från Varbergs Idrottshistoriska Förening. I år gick priset till Susanne Kobel, ledare i Varbergs Sim. En ledare inom Varbergsidrotten som vi vill stimulera - en person som har gjort sig väl förtjänt av vår uppmuntran. Förra året, som var det första året som stipendiet delades ut, gick de fem tusen kronorna till Klara Andersson, KK Bris duktiga kanotist.
 
Men det är mycket annat på gång i VIHF. Vårt idrottscafé, sexton gånger per år, är mycket uppskattat, liksom medlemsresan. Vi försöker informera om vår verksamhet på hemsidan och under året har vårt medlemsantal ökat från 267 till 326 medlemmar, en mycket stor och mycket glädjande ökning. Föreningen letar efter lokaler för verksamheten och vi fortsätter träget att arbeta för att det ska bli ett idrottsmuseum i Varberg.

Det är mycket att göra i Varbergs Idrottshistoriska Förening och vi är tacksamma om vi blir fler som arbetar i föreningen. Det finns mycket att göra. Är du intresserad så hör gärna av dig till oss. Låt oss tillsammans arbeta  för fortsatt dokumentation av Varbergsidrotten.

                                            Errol Flysjö, ordförande Varbergs Idrottshistoriska Förening


Ledare i "Varbergsidrotten 2014"
Att vilja stimulera Varbergsidrotten

Detta är femte årsboken som vi i Varbergs Idrottshistoriska Förening ger ut. Det är viktigt, tycker vi, att försöka stimulera Varbergsidrotten genom att dokumentera den - såväl den historiska som den nutida. Vi gör vårt bästa och hoppas att vårt samarbete med kommunens olika idrottsföreningar skall fördjupas ytterligare till glädje för båda parter.
I samband med årets bokutgivning kommer det också att för första gången delas ut ett stipendium från Varbergs Idrottshistoriska Förening. Det är ett stipendium till aktiv eller ledare inom Varbergsidrotten som vi vill stimulera - en person som har gjort sig förtjänt av vår uppmuntran.
Vår idé om att försöka dokumentera idrotten i Varberg tror vi mycket på. Idrotten berör många människor, det är många som engagerar sig i idrotten som aktiv eller som ledare eller som åskådare. Av alla invånare i kommunen påstår vi att en stor majoritet är engagerade i idrotten på ett eller annat sätt.
Vi tror fortfarande att boken är ett bra sätt att dokumentera och bevara vår idrottshistoria. Tyvärr så ser vi oss nödsakade att höja priset (för första gången på fem år) på vår årsbok från 100:- till 150:- i år. Ett pris som vi fortfarande tycker är mycket billigt och vi tror inte att det nya priset skall avskräcka någon från att köpa sitt exemplar av Varbergsidrotten 2014! Dessutom är det fler sidor i år, 264 istället för de tidigare årgångarnas 228.
Vårt mål är att göra årsboken om Varbergsidrotten ännu bättre och vi behöver därför ännu mer hjälp med att berätta om Varbergsidrotten, aktuell eller historisk. På vår hemsida (www.varbergsidrottshistoriska.se) kan du följa vår verksamhet och även ta kontakt med oss.
Låt oss tillsammans stimulera Varbergsidrotten till fortsatta framgångar.

 Errol Flysjö, ordförande Varbergs Idrottshistoriska Förening


Ledare i "Varbergsidrotten 2013"
Att vilja dokumentera Varbergsidrotten

Detta är fjärde årsboken som vi i Varbergs Idrottshistoriska Förening ger ut. Det är en spännande upplevelse, dels att sätta ihop boken, dels att försöka sälja den.
Vi tror att genom att hålla ett lågt pris på boken så når vi ut till många. Det låga priset (vi tycker 100:- för över 200 sidor idrotts-historia i färg är billigt) kan vi hålla tack vare våra annonsörer.
Vi har en idé om att försöka dokumentera idrotten i Varberg av den enkla anledningen att vi tycker den är värd det. Idrotten berör många människor, det är många som engagerar sig i idrotten som aktiv eller som ledare eller som åskådare. Av alla invånare i kommunen vågar vi påstå att en majoritet är engagerade i idrotten på ett eller annat sätt.
Vi påstår att idrottsfolk är kreativa människor, som brukar kunna hitta bra lösningar på sina problem. Idrotten är inte bara kostnader för en kommun, den genererar även arbetstillfällen men framförallt massor av ideellt arbete och meningsfull sysselsättning för massor av ungdomar.
Vi tycker att detta är värt att dokumentera, de sportsliga prestationerna på olika nivåer, det stora ideella arbete som läggs ned av ledare och de händelser man upplevt tack vare Varbergsidrotten. Vår idé med årsboken är att försöka skildra såväl den dagsaktuella idrotten som den historiska.
Vi hoppas få hjälp med det av alla idrottsintresserade invånare vi har i Varbergs Kommun.
Vi vill försöka göra vår årsbok om Varbergsidrotten ännu bättre.
Vi behöver därför ännu mer hjälp med att berätta om Varbergsidrotten, aktuell eller historisk. Tycker du att du saknar någon historia värd att berätta så hör av dig till oss.
 

Errol Flysjö, ordförande Varbergs Idrottshistoriska Förening


Ledare i "Varbergsidrotten 2012"
Kreativa Varberg ...

Nu är det dags för våra politiker att leva upp till vår kommuns vackra motto "Varberg, Västkustens kreativa mittpunkt", det som på kommunens hemsida sägs innebära:"För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod". För mig är det ord som väldigt bra beskriver idrottsrörelsen och dess ledare som oförtrutet, år ut och år in, skapar förutsättningar för våra ungdomar att kunna ägna sig åt idrott.

Jag tycker att det är dags för våra politiker att vara kreativa NU! Enligt Nationalencyklopedin är kreativitet "förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv" och jag menar att våra politiker måste tänka om och se idrottsrörelsen som den stora tillgång den är. Idrottens alla föreningar i kommunen är en tillgång, inte en belastning, och det gäller för kommunen att utnyttja denna tillgång på bästa möjliga sätt.

Hur skall man göra det? Jo, det är mycket enkelt: man skall satsa på idrotten, man skall förenkla möjligheterna att utöva idrott (i alla åldrar) och man skall stimulera alla de ledare som arbetar ideellt med idrotten. Det är ett faktum att motion är nyttigt (det skrivs numera ut som recept!), det är också ett faktum att det är livsviktigt för våra barn och ungdomar att motionera (idrotta).

Jag vill se en satsning från Varbergs Kommun på idrottsanläggningar - både på befintliga och byggande av nya, men även en satsning på föreningarna och alla de ideella ledarna. Idrotten i Varberg visar idag upp stora framgångar på många områden - ofta trots kommunens insatser, inte tack vare - och jag tycker det är rätt tid NU att våga göra en rejäl satsning på idrotten. Det kommer att löna sig, på många sätt. Vem vet, kanske kan vi redan i nästa årsbok skriva "oväntade framgångar för Varbergsidrotten tack vare kreativa Varbergspolitiker !"
 

Errol Flysjö, ordförande Varbergs Idrottshistoriska Förening


Ledare i Varbergsidrotten 2011
Vi kommer tillbaka ...

Förra årets bok blev en stor framgång för Varbergs Idrottshistoriska Förening. Vi sålde nästan tusen böcker och, framförallt, så fick vi mycket beröm för boken av köparna. Därför beslutade vi oss för att försöka igen.

Styrelsen är nu stolta att kunna presentera VIHFs andra årsbok "Varbergsidrotten 2011". En årsbok som till upplägget påminner väldigt mycket om förra årsboken, men en del små förändringar har vi gjort. Den första delen, Årskrönikan, har vi utökat. Både "Kalendarium" och "Sport för sport" har fått fler sidor, tack vare mer hjälp från föreningarna. Vi hoppas naturligtvis på att utöka det samarbetet ännu mer efter hand och därmed få en ännu bättre täckning på vad som hänt i Varbergs Kommun på det idrottsliga området.

Varbergs Idrottshistoriska Förening jobbar ideellt med att dokumentera Varbergsidrotten och söker efter en lokal. Vi hoppas på ett utökat samarbete med såväl Hallands Länsmuseum som Varbergs Bibliotek

Ett särskilt tack även i år till Karl-Erik Gustavsson (Vidar) för hans underbara teckningar, till Kent Pettersson för hans bidrag till fotbollshistoriken, till Micael Andersson för fotbollskrönikor och alla aktuella tabeller, till Ronald Johansson och Björn Johansson för hjälp med bilder och till alla andra som så välvilligt hjälpt oss med bilder och information i vårt arbete.

Vi vill också passa på att tacka våra annonsörer - det är tack vare er som vi även i år kan hålla det exceptionellt låga priset (ett hundra kronor) på årsboken. Något som vi hoppas kunna göra även i fortsättningen. Vi tror på boken och dess innehåll och hoppas att den skall ta plats i er bokhylla - intill en liknande bok som ni ju redan har.
 

Errol Flysjö, ordförande Varbergs Idrottshistoriska Förening


Ledare i Varbergsidrotten 2010
Det blev en årsbok ...

På Varbergs Idrottshistoriska Förenings senaste årsmöte beslöts att styrelsen skulle undersöka möjligheterna att göra en årsbok om Varbergs idrottshistoria. Styrelsen fick även ansvaret för att om möjligt genomföra det. Efter diskussion beslöt styrelsen att försöka. Ambitionerna var stora och mängder av material samlades in och redigerades. Redan från början beslutades att boken skulle vara klar lagom till julhandeln och förhoppningen är att det blir årets julklapp i Varberg. Innehållet i årsboken skall vara en blandning dels av aktuella idrottshändelser skildrade i kalendarium och "sport för sport", dels artiklar om tidigare idrottsprestationer med Varbergsanknytning.

Styrelsen är nu stolta att kunna presentera VIHF s första årsbok "Varbergsidrotten 2010". En årsbok som vi till stor del har vår kanslist Stefan Larsson att tacka för. Stefans engagemang har varit av allra största betydelse för arbetets genomförande och fullbordan.

Vi vill även passa på att tacka alla föreningar som har hjälpt oss i vårt arbete och vi tror att med ett fördjupat samarbete kommer boken att bli mycket bättre kommande år. Ett särskilt tack till Karl-Erik Gustavsson (Vidar) för hans underbara teckningar, Kent Pettersson för hans bidrag till fotbollshistoriken, Micael Andersson för fotbollskrönikor och alla aktuella tabeller, till Ronald Johansson och Björn Johansson för hjälp med bilder och till alla andra som så välvilligt hjälpt oss med bilder och information i vårt arbete.

Vi vill också passa på att tacka våra annonsörer - det är tack vare er som vi kan hålla det exceptionellt låga priset (ett hundra kronor) på årsboken. Något som vi hoppas kunna göra även i fortsättningen. Vi tror på boken och dess innehåll och hoppas att den skall fylla ett tomrum i bokhyllorna - en liknanade bok har inte funnits tidigare.

Errol Flysjö, ordförande Varbergs Idrottshistoriska Förening

INFO:

På denna sidan, som döpts till "Ord för anden" har ordföranden i föreningen möjlighet att komma med sina funderingar. Till att börja med återges "ledarna" från Varbergsidrotten 2010 och framåt. Kommentera gärna det som skrivs här!

Errol Flysjö
ordförande i VIHF
ansvarig för hemsidan