Den nya skylten är på plats

Vårt idrottsmuseum ligger på Bandholtzgatan 31, och är på cirka 150 kvadratmeter. Vi hoppas och tror att museet skall bli både uppskattat och ändamålsenligt. Det öppnades våren 2018 och har öppet onsdagar 16 - 18.
 Tillsammans skall vi göra museet till en trivsam mötesplats för alla våra medlemmar.

En närbild på vår nya skylt som sitter ovanför dörren till vårt idrottsmuseum. Skylten är i emalj och skall hålla i många år.


Kommentar för år 2015:
Året närmar sig sitt slut och det har varit ett ovanligt arbetsamt, men samtidigt mycket roligt, år för Varbergs Idrottshistoriska Förening. VIHF lyckades få färdigt boken om Varbergsfotbollen i tid - till Fars Dag - men det var med liten marginal.
När det var fem minter kvar till öppningsdags i vår tillfälliga lokal kom den efterlängtade lastbilen från Malmö med "VARBERGSFOTBOLLEN" - 768 böcker i 96 kartonger. De hade en strykande åtgång och den mycket uppskattade boken har idag, dan före julafton, sålts i cirka 1 400 exemplar. Vi tror att de resterande 600 exemplaren kommer att bli efterfrågade - ryktet om bokens värde sprider sig!

VIHF har även under året hunnit med 18 idrottscaféer och en medlemsresa, men årsboken "Varbergsidrotten 2015" lyckades vi tyvärr inte få färdig i tid. Men den kommer, i februari räknar vi med att den skall vara tillgänglig. Tills dess får ni läsa "VARBERGSFOTBOLLEN".
Sven-Ivar har även i år satt ihop lite extra helgläsning som berättar hur det var i idrottssverige för femtio år sedan. Den artikeln hittar ni under fliken "Läsvärda hörnet/För femtio år sedan".
VIHF ser fram emot ett gott nytt år 2016 och gläder sig åt ett allt större intresse för vårt idrottshistoriska arv - medlemsantalet ökade kraftigt under 2015 och vi hoppas att det fortsätter att öka. Nästa års första IDROTTSCAFÈ är onsdagen den 27 januari. Vi ses!

Historik

Varbergs Idrottshistoriska Förening bildades 26 mars 1998 vid ett möte i Monarkrestaurangen (18 deltagare). Till föreningens förste ordförande valdes Lars B. Donaldsson (som följdriktigt har medlemsnummer 1). Kassör blev Arne Johansson och sekreterare John Bäckevik. Ledamöter var Roland Svensson och Stig Larsson med Sven Apelqvist och Stig Nilsson som suppleanter.

Föreningen hyr sedan starten en källarlokal på Östra Vallgatan, där föreningens tillgångar förvaras i väntan på en bättre och mer lämpad lokal. 24 oktober 1999 ordnades en bussresa till Idrottsmuséet i Kviberg, Göteborg och den allsvenska matchen ÖIS-Norrköping. Det var ett uppskattat inslag med ett trettiotal deltagare.

På årsmötet 2000 valdes Liss Bossmark till föreningens ordförande och på den posten stannade han ända tills våren 2010 då sjukdom hindrade honom att fortsätta som ordförande. Errol Flysjö, då vice ordförande, övertog som ordförande och Errol blev även vald till föreningens ordförande 2011 och 2012.

När Liss Bossmark blev ordförande startade VIHFs produktion av skrifter och utställningar. Den första skriften var Påskbergsvallen 75 år (2000), sedan kom Varbergs idrottsunder 1945-53  (2003) och Åkulla - från IDYLL till SPORT och TURISM  (2006). När Monark fyllde år passade Liss och VIHF på att ge ut Monark 100 år - Färg, Fest & Framgångar  (2008).

VIHF hade under många år hjälp av duktiga kanslister. De första åren var det Sune Larsson, sedan kom Stefan Larsson och Elwy Åkesson. Därigenom fick föreningen möjlighet att tillverka förnämliga utställningar, den första var Varbergs Idrottsunder i Lottatstugan 7-13 april 2003. Den följdes av Legendariska Idrottsmiljöer på Cykelmuséet samma år. När Sparbankshallen öppnades 2004 var VIHF på plats med idrottsfilmer och med en presentation av Varbergsfotbollen under 100 år.

VIHF etablerade tidigt ett givande samarbete med SISU och många av utställningarna som började i Sparbankshallen turnerade sedan i kommunen genom SISUs försorg. Det har varit skärmutställningar om Segel & Båtsport, Brottning - 100 år i Varberg, Bordtennis i Varberg - 1920 till 2005, Cykelstaden Varberg, Monark 100 år 1908 - 2008 samt om simning och friidrott (förutom de redan nämnda om fotbollen och Varbergs idrottsunder).

Under 2011 försvann vår kanslisthjälp och därmed även möjligheterna att framställa skärmutställningar - det blev istället arbetet med årsboken och idrottscaféet som prioriterades. Årsboken Varbergsidrotten kom ut första gången i december 2010 och har sedan dess årligen utkommit med en skildring dels av den aktuella idrotten men även en mängd historiska artiklar. Under 2012 startades ännu ett bokprojekt - VIHF skall försöka skildra fotbollens historia i Varbergs kommun. En stor satsning som VIHF hoppas klara av med hjälp av intresserade medlemmars assistans! Om det går som planerat kommer boken vara klar under 2015.

För adressuppgifter till föreningens ordförande, sekreterare och kassör samt telefonnummer och mailadress till hela styrelsen,

se "Om föreningen/styrelse"