Årsmötesprotokoll 2022
- för verksamhetsåret 2021

Protokoll för vid Varbergs ldrottshistoriska Förenings årsmöte
den 29 mars 2022 i IOGT-NTO-Iokalen på Prästgatan 27 i Varberg
Närvarande:  26 medlemmar, alla röstberättigade.Mötets öppnande.
§ 1. Mötets öppnandeErrol Flysjö hälsade alla välkomna.
§ 2. Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 3. Tyst minut.
En tyst minut hölls för att hedra våra avlidna medlemmar.
§ 4. Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för årsmötet valdes Errol Flysjö.
§ 5. Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för årsmötet valdes Jan Nilsson
§ 6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Elly Svensson och Kaj Bengtsson
§ 7. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Kallelse har gått ut till samtliga medlemmar brevledes i
medlemsinformationen. Dessutom har det informerats via hemsidan
Beslöts att godkänna detta.
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.
§ 9. Ekonomiska berättelsen.
Den ekonomiska berättelsen föredrogs och godkändes.
§ 10. Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
§ 12. Fastställande av medlemsavgift.
På styrelsens förslag beslutades att fastställa medlemsavgiften till 200 kronor inklusive årsbok för enskilda 
och avgiften på 200 kr för föreningar och företag.
§ 13. Val av
a. ordförande på ett år  -  omval av Errol Flysjö.
b. tre styrelseledamöter på två år  -  omval av James Johansson och Bengt
Gabrielsson,  nyval av Gösta Johnsson
(kvarstående styrelseledamöter ytterligare ett år  -  Håkan Magnusson
Jan Nilsson och Kennet Karlsson
c.   två revisorer på ett år  -  omval av Leif Johansson och Hans-Eric Bengtsson 
en revisorssuppleant på ett år  -  omval av Ronny Bengtsson
d.   till valberedning på ett år  -  omval av Stig Andersson, sammankallande, och Bengt Åke Bengtsson 
och nyval av Kaj Bengtsson 
§ 14. Motioner.
Inga motioner hade inkommit.
§ 15. Övriga frågor.
Ordföranden informerade om vad som är på gång inom föreningen, en
medlemsresa planeras under hösten, arbetet med material och samlingar i
museet pågår ständigt, idrottscaféerna kommer åter igång efter pandemin och har ett innehållsrikt program.
§ 16. Avtackning.
Gösta Börjesson avtackades för sin tid i styrelse
§ 17. Mötet avslutas.
Errol Flysjö avslutade årsmötet och tackade för det fortsatta förtroendet att leda föreningens verksamhet.
Program
Efter avslutade förhandlingar visade Ronald Johansson ett antal filmsnuttar med såväl idrottsinnehåll som med varbergsanknytning.  Den nyutkomna årsboken "Varbergsidrotten 2021" delades ut till deltagarna.Årsmötet 25 februari 2019 - för verksamhetsåret 2018

Ett 30-tal medlemmar hade mött upp och omvalde enhälligt Errol Flysjö som föreningens ordförande. Styrelseledamöterna Håkan Magnusson och Sven-Ivar Jögård omvaldes på två år medan Bengt Gabrielsson nyvaldes för samma period. Den sistnämnde ersätter Birgitta Clausson som undanbett sig omval. Innan årsmötet avslutades uppvaktades hon med blommor för sitt mångåriga styrelsearbete.
Kvarstående i styrelsen för ytterligare ett år är Thore Kastberg, Birgitta Andersson och Jan Nilsson. Revisorerna Leif Johansson och Hans-Eric Bengtsson omvaldes liksom revisorssuppleanten Erling Englén. Valberedningen består av Sven Bastholm och James Johansson och kompletterades med Stig Andersson.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften även för det kommande verksamhetsåret ska vara 200 kronor.
Efter förhandlingarna informerade tränaren Kim Holk och ordföranden Daniel Spets från Varbergs BoIS Brottning om brottningen i Varberg och om det junior-SM som klubben arrangerar i Arena Varberg den 16 mars. Deras imponerande arbete belönades med en välförtjänt och tacksam applåd.
Som avslutning bjöd föreningen alla närvarande på kaffe och fastlagsbulle.  

Årsmöte 2018, verksamhetsåret 2017

Vårt årsmöte hölls måndagen den 12 februari kl. 18.30 i IOGT-NTOs lokaler på Prästgatan 27. På dagordningen de sedvanliga årsmötesförhandlingarna.

Dagens gäst var Kujtim Bala, BoIS Fotbolls klubb- och sportchef med en ovanligt intressant fotbollshistoria. Kujtim är född i Veddige och gick från Veddige till BoIS, sedan till Halmstads BK innan han vände åter till BoIS. Han lämnade BoIS för Östersund och var med och förde upp klubben till Allsvenskan, men bytte klubb till Sirius, som också gick upp i Allsvenskan. Men Kujtim gick vidare till Dalkurd, som även de avancerade till Allsvenskan, men utan Kujtim. Istället avslutade han sin aktiva karriär och satsar nu helhjärtat på att maximera BoIS Fotbolls fortsatta verksamhet som elitklubb. Kujtim har mycket att berätta och det blir säkert lite extra om Östersund, som spelar mot Arsenal den 15 februari i Europaleague.

På årsmötet har alla våra medlemmar möjlighet att göra sin stämma hörd
- att säga vad ni tycker om vår förening och om vår verksamhet!
Du är hjärtligt välkommen till vårt årsmöte!

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017, 2017-01-01 - 2017-12-31
Styrelsens sammansättning: ordförande Errol Flysjö, sekreterare Birgitta Clausson, kassör Jan Nilsson, vice ordf. Sven-Ivar Jögård, vice sekreterare Håkan Magnusson, ledamot Birgitta Andersson, Thore Kastberg.
Revisorer: Leif Johansson och Hans-Eric Bengtsson.
Valberedning: Sven Bastholm och James Johansson.
Styrelsesammanträden: Under året har föreningen haft elva protokollförda styrelsemöten.
Medlemsantal: Under året ökade medlemsantalet från 415 till 443, en glädjande ökning.
 
Övriga möten/Årsboken: VIHF ger sedan 2010 årligen ut "Varbergsidrotten", en dokumentation av idrotten i Varberg med både historiska och aktuella artiklar. Under 2017 utökades bokredaktionen och den nya redaktionen hade ett flertal "bokmöten". Den bestod under verksamhetsåret av Sven-Ivar Jögård, Jan Nilsson, Bengt-Åke Bengtsson, Errol Flysjö, Hans-Eric Bengtsson, Kenneth Karlsson, Sven Bastholm, Bo-Göran Gustafsson och Bengt Gabrielsson. Årsboken "Varbergsidrotten 2017"var klar i mitten av december. För första gången trycktes boken utomlands (med gott resultat), men av de 800 exemplar som trycktes var vid årsskiftet drygt hälften av böckerna fortfarande osålda.
 
Årsmötet: Tisdagen den 14 februari 2017 hade VIHF årsmöte i IOGT-NTOs lokaler på Prästgatan 27. Årsmötet följde den sedvanliga dagordningen och efter att valen genomförts avtackades styrelseledamoten Bengt-Åke Bengtsson för mycket förtjänstfullt arbete. Därefter berättade Errol Flysjö om sin resa till massajernas land och visade bilder.

Idrottscafé: Under året hölls sjutton idrottscaféer, åtta på våren och nio på hösten, med följande innehåll:
25 jan             Boule – Mats Peterson och Christer Sandberg
08 feb             GIFs nya klubbhus. Håkan Magnusson berättar.
22 feb             Golf. Ingemar Stensson om sonen Henriks framgångar.
08 mar             Pytt-i-panna. Lennart Jonsson berättar idrottsminnen.
22 mar             Innebandy. Mathias ”Bult” Larsson om sin karriär.
05 apr             BoIS i Superettan. Jörgen Wålemark inför säsongen.
19 apr             Svenska idrottsbragder på Honshu. Sven-Ivar Jögård berättar.
03 maj             ”En gör så gött en kan”. Ralf Edström berättar (Sparbankshallen)
- sommaruppehåll -
06 sep             Carl-Åke Ahlqvist. Så skapades innebandyn.
20 sep             Jonny Olofsson berättar
04 okt             Fotboll. Reine Almqvist berättar minnen.
18 okt             ”Tresteget” – den nya friidrottsanläggningen i Trönninge (kvällstid – på plats)
01 nov             Friidrott. Inger Rathsman (Nilsson) berättar
08 nov             Fotboll. Ronnie Hellström (i samarbete med SISU, på Stadt)
15 nov             BoIS i Superettan. Tränaren Jörgen Wålemark berättar.
29 nov             Cykel. Suzanne Gadd berättar om Wano.
13 dec             Stipendieutdelning och årsbokspresentation. Errol F
Idrottscaféet är fortfarande populärt och publiken fortsätter att öka. Det var under våren 80 personer i genomsnitt på våra idrottscaféer, vilket ökade till 85 på hösten. Ralf Edström, 136 åhörare, och Ronnie Hellström, 170 åhörare, var topparna och fotboll är fortfarande populärast bland våra medlemmar.

Utflykt: Den 18 september var det dags för den årliga medlemsresan. I år var målet Helsingborg och det blev ännu en lyckad utflykt som började med en guidad tur på Olympia innan det var dags för mat på Fredriksborg. Därefter besök på Helsingborgs förnäma Idrottsmuseum där Pär Olof Olsson berättade om Helsingborgs IF och förutsättningarna inför kvällens match mot BoIS, som vi avslutade besöket med att bevittna. Det blev ingen rolig tillställning, förlust med 2-0 för BoIS, men det var ändå en uppskattad utflykt för de medlemmar som hade turen att komma med på bussen.
Donationer/klubblokal: Under året har det, som vanligt, inkommit diverse donationer; idrottsböcker, fotoalbum och prissamlingar. Tack vare vår nya klubblokal/idrottsmuseum skall vi försöka ordna så att vi kan visa våra samlingar på ett trevligt sätt för alla. Vi tillträdde lokalen på Bandholtzgatan 31 i maj och arbetar för fullt med att iordningställa den. Vi har stora förväntningar på lokalen där vi skall inreda ett idrottsmuseum men även få plats med kontor och fikautrymmen och lager. Vi hoppas att kunna öppna de 150 kvadratmeterna i mars 2018. Sparbanksstiftelsen har varit generösa bidragsgivare till inredning och iordningsställande av lokalen.

Hemsida: Vi fortsätter med att försöka berätta om vår aktuella verksamhet med hjälp av vår hemsida, www. varbergsidrottshistoriska.se.
 
Slutord: Föreningens målsättning är att ordna ett idrottsmuseum i vår nya lokal. Vi tycker att föreningen är i ett utvecklingsskede och ser positivt på framtiden och det stadigt ökande intresset för vår förenings verksamhet som vi möter. Föreningen fyller tjugo år och det skall firas på något sätt. Vi försöker också få bidrag till vår verksamhet även från kommunen. Tips och idéer för föreningens fortsatta utveckling mottages alltid tacksamt av styrelsen.
 
Varberg i februari 2018 ; Errol Flysjö, Sven-Ivar Jögård, Birgitta Clausson, Thore Kastberg, Håkan Magnusson,
Jan Nilsson, Birgitta Andersson.


Årsmöte 2017, verksamhetsåret 2016

Varbergs Idrottshistoriska Förenings årsmöte den 14 februari 2017

Ordföranden Errol Flysjö hälsade de drygt 20-talet personer som mött upp välkomna till årsmötet och utlyste därefter en tyst minut för de medlemmar som under året avlidit. Errol utsågs också att leda förhandlingarna med Jan Nilsson som sekreterare för mötet. Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen under 2016 ökade sitt medlemsantal från 326 till 415 vilket till viss del förklaras av att många passade på att lösa medlemskap när fotbollsprofilen Torbjörn Nilsson var på besök i mars.
Mötet beslutade att från 2018 höja medlemsavgiften från blygsamma 100 kronor till 200 kronor. Den nya avgiften kommer att inkludera ett exemplar av årsboken ”Varbergsidrotten”.
När det gäller valen skedde inga stora förändringar. Errol Flysjö omvaldes enhälligt till ordförande och ledamöterna Sven-Ivar Jögård och Birgitta Clausson omvaldes på två år. Bengt-Åke Bengtsson, som tillhört styrelsen i sex år, hade undanbett sig omval och i hans ställe invaldes Håkan Magnusson på två år. Till styrelseledamot på ett år omvaldes Thore Kastberg.
Till revisorer på ett år omvaldes Leif Johansson och nyvaldes Hans-Eric Bengtsson som ersätter Håkan Magnusson. Kvarstående i styrelsen är Jan Nilsson och Birgitta Andersson vilka båda valdes på två år vid årsmötet 2016.
Som revisorssuppleant omvaldes Erling Englén på ett år. Omval blev det också av valberedningens båda ledamöter Sven Bastholm och James Johansson.
Vid årsmötet informerade styrelsen om att det finns goda utsikter om att få hyra en 150 kvm stor lokal på Bandholtzgatan och att denna i så fall blir föreningens nya klubblokal. Dessutom är målsättningen att på sikt kunna etablera ett permanent idrottsmuseum i Varberg.
Efter förhandlingarna avtackades Bengt-Åke Bengtsson av Errol Flysjö med blommor och presentkort för det gedigna arbete han lagt ner i styrelsen och inte minst med annonsförsäljningen till årsboken. Som avslutning berättade Errol om den Afrikaresa han och hans fru Birgitta gjorde i höstas till massajerna i Kenya och national- och viltparken Masai Mara som finns där. Ett stort antal vältagna bilder illustrerade det uppskattade föredraget.
Innan det var dags att gå hem bjöd föreningen alla på kaffe och fastlagsbulle.

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016

Styrelsens sammansättning: ordförande Errol Flysjö, sekreterare Birgitta Clausson, kassör Jan Nilsson, vice ordf. Sven-Ivar Jögård, ledamot Birgitta Andersson, Bengt-Åke Bengtsson, Thore Kastberg.
Revisorer: Håkan Magnusson och Leif Johansson.
Valberedning: Sven Bastholm och James Johansson.
Styrelsesammanträden: Under året har föreningen haft elva protokollförda styrelsemöten.
Medlemsantal: Under året ökade medlemsantalet från 326 personer till 415, en glädjande ökning. Många nya medlemmar fick vi i samband med vårt Idrottscafé i Sparbankshallen där Torbjörn Nilsson var gäst.
Övriga möten/Årsboken: VIHF ger sedan 2010 årligen ut "Varbergsidrotten", en dokumentation av idrotten i Varberg med både historiska och aktuella artiklar. Under 2016 utökades bokredaktionen och den nya redaktionen hade ett flertal "bokmöten". Den bestod under verksamhetsåret av Sven-Ivar Jögård, Jan Nilsson, Bengt-Åke Bengtsson, Errol Flysjö, Hans-Eric Bengtsson, Kenneth Karlsson, Sven Bastholm, Bo-Göran Gustafsson och Bengt Gabrielsson. Årsboken "Varbergsidrotten 2016"var klar i mitten av december och trycktes i 800 ex och priset var oförändrat 150:-. Vid årsskiftet var drygt 500 böcker fortfarande osålda.
Årsmötet: Måndagen den 24 februari 2016 hade VIHF årsmöte i IOGT-NTOs lokaler på Prästgatan 27. Årsmötet följde den sedvanliga dagordningen och efter att valen genomförts avtackades styrelseledamöterna Bertil Borgström och Kent Pettersson (ej närvarande) för förtjänstfullt arbete. Därefter var det dags för kvällens gäst som var Sven-Ivar Jögård som under rubriken "Mina idrottsögonblick"på ett engagerat och intressant sätt berättade om de stora idrottshändelser som särskilt fångat hans intresse. Ett uppskattat inslag och Sven-Ivar erhöll varma applåder av årsmötesdeltagarna.
Idrottscafé: Under året hölls sexton idrottscaféer, åtta på våren och åtta på hösten, med följande innehåll: 27 jan / EM i fotboll - en växande turnering. Errol Flysjö
10 feb  /  Samlarbilder med idrottsanknytning. Ronald Johansson
24 feb  / Klassiska idrottshändelser. Sven-Ivar Jögård
09 mar / Mitt liv med fotbollen. Torbjörn Nilsson.
23 mar / BoIS i Superettan. Torbjörn Arvidsson, Elias Andersson
06 apr / Mitt liv som domare. Leif Randers.
20 apr / Monarkcyklister på 1950-talet.Wano-cyklister
04 maj / Bowling i världsklass. Martin Larsen.
- sommaruppehåll -
07 sep / Mina elva OS. Jan Hansson berättar
21 sep / Minnen av idrottsstjärnor. Björn Berggren berättar
05 okt / Getterön. Ronald Johansson visar bilder och berättar
19 okt / OS-brottning och EM-guld. Lasse Lagerborg berättar
02 nov / Handbollen i HK idag. Tränaren Hasse Karlsson berättar
16 nov / Ett omväxlande år med BoIS. Tränaren Jörgen Wålemark
30 nov / Åkulla - en plats för idrott. Björn Johansson visar bilder
14 dec /  Stipendieutdelning och årsboks-presentation, frågesport. Errol F
Idrottscaféet är fortfarande populärt och publiken fortsätter att öka. Det var under året nästan 75 personer i genomsnitt på våra idrottscaféer. När Torbjörn Nilsson var på besök 9 mars var det drygt 160 personer på plats och det blev ett mycket uppskattat föredrag.
Utflykt: Den 26 oktober var det dags för den årliga medlemsresan. I år var målet Borås och med buss tog sig 54 medlemmar till Borås och ett besök hos Borås Idrottshistoriska Sällskap, där vi blev mycket väl mottagna. Efter en kort introduktion om Sällskapet och dess historia blev det tillfälle till strövtåg på egen hand i Borås Idrottsmuseum som ligger i Boråshallen.
Efter museibesöket väntade den allsvenska matchen mellan Elfsborg och IFK Norrköping och ett besök på Borås Arena. Det blev en underhållande match där Elfsborg till slut stod som segrare med 2-1. Medlemmarna var åter i Varberg 22.30, som planerat. Ännu en lyckad medlemsutflykt kunde läggas till handlingarna.
Donationer/klubblokal: Under året har det, som vanligt, inkommit diverse donationer; idrottsböcker, fotoalbum och prissamlingar. Tyvärr har vi begränsade möjligheter att lagra det vi får, men det finns fortfarande lite plats över i våra lokaler på Östra Vallgatan 60. Det stora problemet är att vi i nuläget inte har möjlighet att visa samlingarna och göra dem tillgängliga för allmänheten. Frågan diskuteras och vi hoppas på någon form av samarbete med museum och bibliotek - eller att få egna lokaler. Vi kämpar oförtrutet vidare och tror/hoppas att lokalfrågan skall lösa sig under nästa verksamhetsår.
Hemsida: Vi fortsätter med att försöka berätta om vår aktuella verksamhet med hjälp av vår hemsida, www. varbergsidrottshistoriska.se.
Slutord: Föreningens målsättning är att på sikt ordna ett idrottsmuseum och egna lokaler. Frågan är ständigt aktuell. Vi tycker att föreningen är i ett utvecklingsskede och ser positivt på framtiden och det stadigt ökande intresset för vår förenings verksamhet som vi möter. Tips och idéer för föreningens utveckling mottages alltid tacksamt av styrelsen.

Varberg i februari 2017
Errol Flysjö, Sven-Ivar Jögård, Birgitta Clausson,
Thore Kastberg, Bengt-Åke Bengtsson, Jan Nilsson, Birgitta Andersson.


Årsmöte 2016, verksamhetsåret 2015

Varbergs Idrottshistoriska Förenings årsmöte den 24 februari 2016 
Ett 50-tal medlemmar hade mött upp vid årsmötet i IOGT-NTO-lokalen. 

Efter parentation över avlidna medlemmar vidtog förhandlingarna som leddes av Errol Flysjö med Birgitta Clausson som sekreterare. Sedan verksamhetsberättelse, den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen redovisats och godkänts beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Medlemsavgiften i föreningen beslutades att vara oförändrad, 100:- för enskilda medlemmar, 200:- för föreningar.
 
Styrelseledamoten Bertil Borgström, som stod i tur att avgå, hade avböjt omval och dessutom hade ledamoten Kent Pettersson framfört önskemål om att sluta i styrelsen under sin pågående mandatperiod. Styrelsens förslag om att minska antalet styrelseledamöter från åtta till sju godkändes och endast en ny styrelseledamot behövde därför utses. Årsmötet gick på valberedningens förslag och valde in Thore Kastberg i styrelsen. De ledamöter som stod i tur att väljas omvaldes och är Errol Flysjö, ordförande, Jan Nilsson, kassör, och Birgitta Andersson. Kvarstående är Sven-Ivar Jögård, vice ordförande, Birgitta Clausson, sekreterare, och Bengt-Åke Bengtsson. Revisorerna Håkan Magnusson och Leif Johansson omvaldes liksom revisorssuppleanten Erling Englén. Valberedningen utgörs av Sven Bastholm och James Johansson.
 
Innan årsmötet avslutades passade Errol Flysjö på att avtacka Bertil Borgström (Kent Pettersson var ej närvarande) för dennes tid som styrelseledamot. Som avslutning berättade Sven-Ivar Jögård med ett personligt perspektiv om en rad klassiska idrottshändelser genom åren och illustrerade detta med bilder. Innan det var dags att knalla hemåt bjöd föreningen alla närvarande på kaffe och fastlagsbulle


Årsmöte 2015, verksamhetsåret 2014.

I måndags, den 16 februari, hade VIHF årsmöte i IOGT-NTOs lokaler (som vanligt). Det var 35 personer på årsmötet och efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna avslutades årsmötet med avtackning av Nils Oskarsson, valberedningen, för ett förtjänstfullt arbete de senaste åren. Nya i valberedningen blev James Johansson och Sven Bastholm. Till styrelsen omvaldes, på två år, Birgitta Clausson, Sven-Ivar Jögård, Bengt-Åke Bengtsson och Kent Pettersson. Revisorer, omvalda, blev Leif Johansson och Håkan Magnusson. Även på ordförandeposten blev det omval då Errol Flysjö fick fortsatt förtroende av årsmötet. Gäst på årsmötet var Göran Bengtsson som berättade om sin idrottskarriär, främst som handbollsspelare i Drott och landslaget, men även som fotbollsspelare i BoIS. Ett uppskattat inslag! Kvällen avslutades med kaffe och smörgås, som VIHF bjöd årsmötesgästerna på.

Göran Bengtsson, gäst på årsmötet


Årsmötet 2014, verksamhetsåret 2013.

Torsdagen den 27 februari 2014 hade VIHF årsmöte i IOGT-NTOs lokaler på Prästgatan 27. Årsmötet följde den sedvanliga dagordningen och efter att valen genomförts (se under fliken "Om föreningen/styrelse") var det dags att avtacka Roland Svensson, som varit med alltsedan starten 1998. Därefter var det dags för kvällens gäst Stefan Selakovic, som utfrågades om sin fotbollskarriär av Errol Flysjö. Ett uppskattat inslag och Stefan fick varma applåder och önskades lycka till i sin nya roll som "rådgivare" åt proffsaktuella fotbollsspelare.

Stefan Selakovic i HBK-tröjan