Välkommen att bli medlem i VIHF !!

Varbergs Idrottshistoriska Förening bildades 26 mars 1998 och välkomnar nya medlemmar. VIHF främsta syfte är, enligt stadgarna: "att insamla, förvara och vårda sådana arkivhandlingar och andra föremål, som kan äga värde för kännedom om den idrottsverksamhet som bedrivits i Varbergs Kommun under olika tidsskeden, samt utarbeta historik och skildra denna verksamhet."

Vem kan bli medlem?

Varbergs Idrottshistoriska Förening är öppen för alla. Vi är för närvarande drygt fyrahundra medlemmar men vi strävar efter att bli åtskilligt fler. Ju fler vi blir, ju mer kan vi åstadkomma

Vad kostar det?

Medlemsavgiften är från och med 2018 200:- per år (kalenderår) för person,föreningar, företag o dyl.
I medlemsavgiften ingår även årsboken Varbergsidrotten från och med 2018!

GDPR. VIHF följer riktlinjerna för EUs nya General Data Protection Regulation (GDPR), som innehåller många förändringar på hur personuppgifter får hanteras jämfört med den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

Ansök om medlemskap